ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ
จำนวนอาคารเรียนถาวรจำนวน      หลัง จำนวนอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  หลัง  ส้วม  ๕ หลัง 
 
สนามเด็กเล่น     สนาม   สนามฟุตบอล     สนาม