ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานีย๊ะฮ์มูลนิธิ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 62
เชิญร่วมงาน "ดาลอฮ์ สัมพันธ์" ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 62
ระบบบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 4.0
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
เชิญร่วมกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62
การผลิตสื่อเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 60
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๖๐
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 60
สานฝันคนเก่ง หัวใจเกร่ง
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 58
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 58
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 58
กิจกรรมทักษะวิชาการภายใน
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 57
แสดงผลงานในงานศิลปหัตถกรรมเขต ๔
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 57
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจากเเหล่งเรียนรู้เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ของเรา นายปิยพงศ์ ดลหล้า , นายสุชาติ อะคะยี และ นายทวีศักดิ์ ดาขรี ในพิธีปร
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57
โรงเรียนมะฮัดฯเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 57
ลงทะเบียนศัษย์เก่าโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ(ปอเนาะครูอีน)
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 56