ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อเทคโนโลยี

องค์ประกอบการจัดทำสื่อเทคโนโลยี

1. ชื่อเรื่อง

2. คำอธิบายรายวิชา

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

5. เนื้อหาสาระ  (เมนูประกอบด้วย)

        5.1. แบบทดสอบก่อนเรียน

        5.2. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาจัดทำเป็นเรื่อง บท ๆ หรือ เป็น เรื่อง ๆ)

        5.3. แบบทดสอบหลังเรียน

6. เมนูออกจากระบบ และหรือ เมนูช่วยเหลือ

7. สีพื้นหลังให้ตัดกับสีอักษรที่ใช้

8. ภาพประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

9. มีความหลากหลายในการทำแบบทดสอบ อย่างน้อย 2 แบบ

10.เสียงประกอบ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,05:46   อ่าน 660 ครั้ง